LOCURI DE MUNCA PENTRU SOMERI:
FIRME DE PLASARE IN STRAINATATE:

POST DISPONIBIL
Experte rome
COMPANIE:  Asociatia Femeilor Rome din Romania ORAS:  Braila, Calarasi, Iasi,
TIPUL OFERTEI DOMENII
Full time Educatie / Training / Cultura / Arta,
SALARIU OFERIT DATA INTRODUCERII
N/A 5 august 2010
Descrierea companiei
educatie, sanatate, incluziune sociala
Descrierea postului
Selectie paticipante curs de formare in domeniul
egalitatii de gen, formularii de cereri de finantare in cadrul Fondului Social European, antreprenoriatului si calificarii profesionala.


In cadrul proiectului Incluziunea Sociala a Femeilor Rome, ID 38494 finantat de catre Guvernul Romaniei si Fondul Social European, in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane, implementat de catre Asociatia Femeilor Rome din Romania in parteneriat cu Institutul National de Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, Agentia Nationala pentru Romi si European Roma Rights Centre, Budapesta, se organizeaza cursuri de formare a femeilor rome, in urmatoarele domenii: egalitate de gen, formularea de cereri de finantare pentru Fondului Social European, si antreprenoriat.


Obiective:
 Identificarea unui grup de experte rome in domeniul incluziunii sociale a femeilor rome
 Capacitarea participantelor cu cunostinte si abilitati in domeniile egalitatii de gen, formularii cererilor de finantare pentru Fondul Social European si antreprenoriat

Important:
Participantele care vor trece de evaluarea finala din cadrul cursului de formare vor fi angajate ca experte regionale in cadrul Centrelor Regionale pentru Femeile Rome incepand cu luna decembrie 2010.

Procesul de selectie pentru participarea la cursurile de formare:

Etapa 1 – Transmiterea dosarului de candidatura pana cel tarziu in data de 15 august 2010, ora 24:00 pm, la urmatoarea adresă de e-mail: incluziunesociala@yahoo.com. In subiectul mesajului va rugam sa mentionati Aplicatie pentru cursuri de formare in cadrul proiectului ID 38494
Dosarul de candidatura trebuie sa contina:
1. Formularul de înscriere
2. CV actualizat in format EUROPASS!!! CV-urile transmise in alt format ori aplicatiile transmise fara formularul de inscriere vor fi respinse automat.

Etapa 2: Interviu
Pentru obţinerea unor date suplimentare despre experienţa candidatelor, vor fi programate interviuri în perioada 23-27 august 2010 in urmatoarele locatii:
 Iasi pentru aplicantele din regiunea Nord-Est
 Braila- pentru aplicantele din regiunea Sud-Est
 Calarasi- pentru aplicantele din regiunea Sud- Muntenia
 Bucuresti pentru aplicantele din regiunea Ilfov-Bucuresti

Informaţii suplimentare:

AFRR NU acoperă costurile de cazare si de transport privind participarea la interviul de selectie.

Pentru mai multe informatii va rog sa contactati pe d-ra Dana Dumitrescu, Asistent de Proiect, la numarul de telefon: 0311 054 259.
Cerintele postului
Criterii de selectie:
 Femei de etnie roma active in elaborarea si implementarea de politici si proiecte pentru comunitatile rome din regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est si Sud Muntenia
 Experienta de cel putin 3 in implementarea de proiecte avand ca beneficiari femei rome in domeniul ocuparii si educatiei.
 Participare anterioara la cursuri de formare in domeniul incluziunii sociale a comunitatilor de romi
 Cunostinte foarte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.
 Cunoasterea comunitatilor de romi din regiunile mai sus mentionate

Criterii care sunt considerate un avantaj
 Experienta minima de 3 ani in comunitatile de romi in cel putin unele din urmatoarele domenii: calificare profesionala/formare/ antreprenoriat/educatie
 Experienta de cel putin 3 ani in colaborarea si stabilirea de parteneriate cu autoritatile locale din regiunile respective in domeniul calificarii profesionale a membrilor comunitatilor de romi, antreprenoriatului si educatiei.
 Cunosterea limbii engleze si romani nivel mediu

Taguri
Toate anunturile postate de compania Asociatia Femeilor Rome din Romania
Comenzi auxiliare
EmailTrimite pe email
TiparesteTipareste job
jobdepo.ro