Aceasta sectiune va pune la dispozitie informatii utile legate de piata muncii din Romania. Este o sectiune in continua dezvoltare si actualizare - vizitati-ne periodic pentru a afla noutati, a citi sfaturi ce va pot fi de ajutor in cautarea unui loc de munca sau pentru a consulta textele legislative relevante.

In situatia in care cautati o informatie specifica si aceasta nu se regaseste in site-ul nostru, ne puteti trimite un mesaj. Daca informatia respectiva este una care poate fi relevanta si altor utilizatori, o vom posta in cadrul acestei sectiuni cat mai curand posibil.

Documente-cadru
Codul Muncii
Contractul colectiv de munca
Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca
Ordinul nr. 64/2003 privind aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca
HG 1021 privind modelul de CV european
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse de tratament intre femei si barbati
Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor
Legea nr. 217/2005 republicata privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (forma consolidata din 14.05.2010)
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (forma consolidata, intra in vigoare la 01.07.2010)
HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (forma consolidata 01.01.2007)
HG nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
Ordinul Ministrului Muncii nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca
HG nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
Ordinul Ministrului Muncii nr. 100/2006 privind aprobarea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori
Ordinul Ministrului Finantelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile

Protectia familiei
OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
HG nr. 537/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 12/2004 privind adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuarii consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetului gravidei si Anexei pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei
OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
HG nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare

Venituri
Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1016/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii 348/2004
Ordinul Ministrului Finantelor nr. 2293/2007 privind aprobarea modelului si continutului fisei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (forma consolidată 01.04.2010)
Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (forma republicata in 18.07.2007)
Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa
HG nr. 1051/2008 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Sanatate si securitate in munca
Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
HG nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, republicata in 20.03.2007
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (forma consolidata in 27.01.2010)
OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (forma consolidata in 28.11.2006)
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 60/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (forma consolidata in 01.08.2007)
Ordinul presedintelui CNAS nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (forma consolidata in 18.12.2009)
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (forma republicata in 12.11.2009)
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 450/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (forma consolidata in 31.12.2008)
Ordinul Ministrului Muncii nr. 405/2004 privind aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (forma consolidata in 01.01.2010)